Ongekend Haags

Ongekend Haags intro

Ongekend Haags is een community voor & door Hagenaars met psychische bijzonderheden.

Onze missie is: Hagenaars met een psychiatrische achtergrond met elkaar verbinden, om vanuit gezamenlijke kracht op gelijkwaardige en eigen wijze mee te doen in de samenleving.

​Wij creëren een sociaal netwerk via onze website en social media om elkaar te ontmoeten, informeren, steunen en inspireren. Als redactie maken we items om te laten zien wat ons bezig houdt. We horen ook graag van jou! Wat wil jij aan de orde stellen of delen? Praat mee en laat weten wat jij mooi, spannend en belangrijk vindt!

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar info@haagssteunsysteem.nl​​​​​.

Componence Asset List

28 mei 2024

hss-logo+postzegel+%281%29.jpg

Het Haags Steunsysteem (HSS) organiseert een bijeenkomst met als thema
Bewegen en leefstijl.

Het afgelopen jaar zijn aan de verschillende Werktafels regelmatig vragen gesteld
voor ondersteuning van mensen op het gebied van bewegen en participatie.
De vragen hebben betrekking op de zoektocht naar aansluiting om te sporten of
wandelen, maar ook naar actieve ondersteuning van cliënten bij het zoeken naar een gezonde
leefstijl.

Onderzoek laat zien dat mensen die meer bewegen minder risico lopen op klachten en bewegen
hoort bij een gezonde leefstijl. Belangrijke winst, want juist bij mensen met een psychis che
aandoening komen leefstijl gerelateerde lichamelijke aandoeningen veel meer voor.
Vanuit het HSS willen we partijen met elkaar verbinden om ondersteuning beter bereikbaar te
maken. Daarom een themamiddag met aandacht voor de uitdagingen die zowel mensen met een
psychische kwetsbaarheid als andere betrokkenen ervaren bij het in beweging komen.

Reserveer alvast in je agenda: Dinsdag 18 juni 2024, 13.30-16.30u!
Plaats: Het VrouwenBuurtLab, Van Meursstraat 1 Den Haag
Opgeven kan via info@haagssteunsysteem.nl

Voor deze themabijeenkomst wordt het netwerk van het Haags
Steunsysteem uitgenodigd. Heb je contact met mensen die
geïnteresseerd zijn of een bijdrage zouden willen/kunnen leveren
laat dit dan weten via info@haagssteunsysteem.nl

Hartelijke groet,
Betty, Christien en Matthijske