Pagina Kop - Paginanaam

Haags Steunsysteem

Het Haags Steunsysteem (HSS) verbindt professionals, cliënten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en vrijwilligers van ruim 120 Haagse organisaties, met als doel:
Hagenaars met psychische beperkingen ondersteunen om weer actief deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving.

Het HSS organiseert:

  • maandelijks vijf Werktafels om vraag en aanbod te matchen
  • themabijeenkomsten ter versterking van de expertise van het netwerk
  • een gedetailleerde sociale kaart per stadsdeel met gericht een stedelijke jongerenkaart en een overzicht van ondersteuning gericht op familie en naasten.
  • een overzicht van ondersteuning voor mantelzorgers
  • ondersteuning van vrijwilligers met ervaring in de psychiatrie
  • community Ongekend Haags waarin Hagenaars met psychische bijzonderheden elkaar steun en inspiratie bieden.

Via het HSS kun je:

  • aanbod vinden dat past bij je vraag en situatie
  • zelf de regie voeren over jouw weg naar herstel
  • mensen ontmoeten die in een zelfde soort situatie zitten als jij

 

Het team van het HSS bestaat uit drie programmacoördinatoren, die bij hun werk ondersteund worden door ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en het team van Ongekend Haags. 
Het HSS werkt vanuit de visie dat de cliënt ‘in the lead’ moet zijn, en dat op die manier de grootste bijdrage aan herstel geleverd wordt. Het HSS faciliteert dat via Werktafels, waar cliënten actief aan mee kunnen doen, en waar wordt gezocht naar een activiteitenaanbod dat het beste paste bij de cliënt. 
Het HSS maakt dankbaar gebruik van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers, die niet alleen het HSS kunnen versterken, maar op die manier ook werken aan eigen herstel en participatie. 

Als je meer wilt lezen over het HSS, kunt je hier het document ‘De Haagse aanpak 2021’ downloaden. Daarin zetten wij onze werkwijze uiteen, hoe we doen en wat we doen. 
Bekijk ook het jaarverslag 2023 van het Haags Steunsysteem in de interactieve PDF: