Ongekend Haags

Ongekend Haags intro

Ongekend Haags is een community voor & door Hagenaars met psychische bijzonderheden.

Onze missie is: Hagenaars met een psychiatrische achtergrond met elkaar verbinden, om vanuit gezamenlijke kracht op gelijkwaardige en eigen wijze mee te doen in de samenleving.

​Wij creëren een sociaal netwerk via onze website en social media om elkaar te ontmoeten, informeren, steunen en inspireren. Als redactie maken we items om te laten zien wat ons bezig houdt. We horen ook graag van jou! Wat wil jij aan de orde stellen of delen? Praat mee en laat weten wat jij mooi, spannend en belangrijk vindt!

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar info@haagssteunsysteem.nl​​​​​.

Componence Asset List

11 september 2019

ring+for+sex+postzegel.jpg
"Het is fijn om geknuffeld, vastgehouden te worden, om je weer helemaal mens te voelen."

Janina werkt als sekswerker met mensen met een GGZ-achtergrond. Ze vertelt: “Vanaf de eerste keer voelde ik me zo gelukkig. Ik dacht: dit is het voor mij. Ik word er heel blij van en maak ook andere mensen blij. Ze worden door de seksualiteit toegankelijker en ook aardiger. Je hoort dat ook terug van verpleegkundigen. Seksualiteit doet meer goed dan tien psychiaters bij elkaar.”

Janina werkt op afspraak in drie provincies. Haar cliënten zijn mensen met een GGZ-achtergrond, of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Door haar achtergrond als Psychiatrisch Verpleegkundige wordt het gemakkelijker om zaken te combineren. Zo maakt ze dingen als hygiëne op een laagdrempelige manier bespreekbaar.

Een sessie duurt anderhalf uur. Vaak komt Janina bij mensen thuis of gaat ze naar de instelling waar mensen wonen. Ze hebben een eigen kamer of soms is er een ‘snoezelkamer’ in de instelling. “Meestal is het goed verzorgd. Hebben mensen hun bed verschoond en hangt er een briefje op de deur ‘niet storen’.” Heel af en toe gaat ze met haar cliënten naar een hotel.

Seksualiteit werkt helend voor lichaam en geest. Janina vindt dat het een eerste levensbehoefte is. Daarom vindt ze het vreemd dat er zo weinig aandacht voor seksualiteit is in de zorg en ook in de psychiatrie. “Ik vind het heel triest dat er zo weinig aandacht voor is. Artsen of verpleegkundigen zouden op z’n minst aan hun cliënten kunnen vragen wat seksualiteit voor hen betekent.”

Mensen met een GGZ-achtergrond slikken vaak medicijnen, zoals antidepressiva, die de seksualiteit beïnvloeden. “Maar ik vind wel dat ze hun medicijnen moeten blijven slikken. Dat is belangrijk. Soms is er in samenwerking met de psychiater nog wat aan te sleutelen. En een middel als Viagra kan wonderen verrichten.”

Veel van Janina’s cliënten hebben periodiek een afspraak met haar, bijvoorbeeld één keer per maand of één keer per half jaar. Vaak wordt er naar haar uitgekeken: “Soms kom ik ergens en dan hangt er een kalender, waarop iemand elke dag afkruist tot ik weer kom. Dat is zo ontroerend, dat iemand drie maanden naar je uitkijkt.” Graag zou ze zien dat er meer aandacht is voor seksualiteit in de psychiatrie: “Seksualiteit is zo belangrijk voor hun geestelijk en fysiek welbevinden. Er zou eigenlijk vanuit de WMO of de zorgverzekering een basisvoorziening voor moeten zijn.”

 

Janina werkt in de provincies Noord-Holland, Zuid-holland en Utrecht. Een sessie kost 180 EUR: https://www.janinavoorjou.nl/