Ongekend Haags

Ongekend Haags intro

Ongekend Haags is een community voor & door Hagenaars met psychische bijzonderheden.

Onze missie is: Hagenaars met een psychiatrische achtergrond met elkaar verbinden, om vanuit gezamenlijke kracht op gelijkwaardige en eigen wijze mee te doen in de samenleving.

​Wij creëren een sociaal netwerk via onze website en social media om elkaar te ontmoeten, informeren, steunen en inspireren. Als redactie maken we items om te laten zien wat ons bezig houdt. We horen ook graag van jou! Wat wil jij aan de orde stellen of delen? Praat mee en laat weten wat jij mooi, spannend en belangrijk vindt!

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar info@haagssteunsysteem.nl​​​​​.

Componence Asset List

19 februari 2021

Interview+Aryen+klein.jpg

Vandaag sprak ik Aryen, sinds vorig jaar lid van de cliëntenraad van Reakt.

Aryen is een medecliënt bij atelier “Anders bekeken”.
De raad vergadert eens per maand en, houdt Aryen mij voor, behandelt alleen zaken van algemeen structurele aard. Dus geen individuele klachten of suggesties. Hiervoor zijn de behandelaar en de vertrouwenspersoon in het leven geroepen.

Aryen heeft zich altijd al ingezet voor anderen. In zijn schooltijd zat hij al in de medezeggenschapsraad van zijn school. Hij ziet zijn doel tweeledig. Iets kunnen betekenen voor een ander en er zelf ook van kunnen leren. Dat is wat Aryen motiveert.

Mocht je nou met een vraag zitten die meerdere mensen aangaat, schroom dan niet om deze bij hem of zijn collega Ferdinand je vraag voor te leggen. Zij zorgen er dan voor dat je vraag besproken wordt op cliëntenraadniveau. Momenteel is de nieuwe wet op de Verplichte GGZ een veelbesproken onderwerp, net als de nieuwe keramiekwerkplaats die onlangs gerealiseerd is.
Ik wil Aryen hartelijk bedanken voor zijn tijd, en bereidheid iets over de cliëntenraad te vertellen.

André