Agenda

Componence Asset List

6 maart 2021 – Alle professionals zijn in staat eigen ervaringen in te zetten, een vooropleiding of certificering is daarvoor niet nodig. Dit ontdekten Koen Westen en Pim Peeters bij jarenlang praktijkonderzoek. 

Afgelopen jaren begeleidden de lectoren op Hogeschool Avans groepen “Behandelen met eigen ervaring’. Ze spraken vele professionals met eigen ervaring en integreerden het thema in regulier onderwijs. Het bleek dat het inzetten van eigen ervaringen met het herstelproces zowel cliënten als professionals veel te bieden heeft.

In het boek ‘Behandelen met eigen ervaring, Onbewust bekwaam!?’ beschrijven Koen Westen en Pim Peeters de gezamenlijke zoektocht van professionals om hun eigen ervaringen met herstelprocessen een plek te geven in hun opleiding en werk. Hiermee schijnt het boek een ander perspectief op de inzet van “Ervaringsdeskundigheid’.

Geen aanvullende competenties nodig

Iedere behandelaar kan morgen al beginnen met het inbrengen van eigen ervaringsdeskundigheid. Het blijkt niet nodig te zijn om een aparte opleiding, of andere vorm van professionalisering om ervaringsdeskundige te worden, te volgen. Professionals hebben geen bijzondere of aanvullende competenties nodig om te werken met eigen ervaring. Natuurlijk is het van belang om de vorm en de mate van openheid af te stemmen op de ander. Een bepaalde blik, een zucht, een handgebaar kan al voldoende zijn. Soms is het benoemen van de eigen ervaring met symptomen of bijwerkingen een juist vorm, of het laten blijken van ervaring met een bepaalde behandelvorm. Er is voor ieder contact een andere mate van openheid nodig. De hiervoor benodigde competenties maken reeds deel uit van de sociale en (para)medische opleidingen.

Waardering van cliënten

‘Gewoon open zijn’ over je persoonlijke ervaringsdeskundigheid is in feite al genoeg om als behandelaar de voordelen van het werken met eigen ervaring in te zetten. De meeste cliënten waarderen dit. De angst van professionals om teveel ruimte in te nemen of (over)belasting van de cliënt blijkt meestal ongegrond. In het onderzoek blijken negatieve gevolgen voor cliënten heel sporadisch en alleen in specifieke situaties voor te komen.

Begeleiding van het behandelteam

Het inzetten van eigen ervaringsdeskundigheid hoeft niet eens in het directe cliëntencontact te gebeuren. Teamleden kunnen bijvoorbeeld ook binnen behandelteams eigen ervaringen inbrengen. Het maakt indruk als je bij het bespreken van een casus of cliënt vanuit eigen ervaring uit kan leggen hoe iets werkt. Je breekt daarbij meteen een lans voor je eigen kwetsbaarheid en bovendien werkt het destigmatiserend.

Natuurlijk kan het niet altijd. Voor het inbrengen van eigen ervaringsdeskundigheid is een veilige omgeving nodig. Dat begint vaak met extra aandacht voor de cultuur in bijvoorbeeld het behandelteam.

Meer informatie of ondersteuning? 

25 maart geven Koen Westen en Pim Peeters een webinar bij de Veerkracht Centrale. Meer info>>

Tijdens het webinar gaan Koen Westen en Pim Peeters uitgebreid in op hun bevindingen. Vanaf april biedt de Veerkracht Centrale bovendien intervisie voor professionals die willen zorgen voor een open cultuur binnen het eigen team, of die ruggensteun willen bij het inzetten van eigen ervaringen.

Bron: persbericht

Beschikbare locaties en datums

  • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden