Praktische informatie

WAJONG en werk

Hieronder vind je verschillende mogelijkheden antwoorden op vragen over WAJONG en werk.

Vragen:

Hoeveel mag je bijverdienen als je een Wajong-uitkering hebt?

 • Betaald werk: zie rekentool op www.uwv.nl deze is vrij nauwkeurig.
 • Vrijwilligersvergoeding: Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Ook geldt er een maximumvergoeding per uur. Bent u 23 jaar of ouder? Dan mag u niet meer dan € 4,50 per uur krijgen. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan geldt een maximum van € 2,50 per uur. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Krijgt u niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.

  Ontvangt u een hogere onkostenvergoeding? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Wij trekken het bedrag dat u heeft ontvangen dan af van uw uitkering.

  (www.uwv.nl)
 • Onkostenvergoeding: Idem vrijwilligersvergoeding!

Vervalt je Wajong als je gaat werken?

OWajong (tot 2010):

De Wajong-uitkering wordt niet direct aangepast of ingetrokken als je gaat werken. In de eerste 5 jaren als kun je wel gekort worden op je uitkering. Pas als er 5 jaar constant inkomen met je uitkering is verrekend, kijkt UWV of je uitkering definitief aangepast moet worden. Hiervoor maakt UWV een definitieve schatting: door te kijken naar jouw inkomen bepaalt UWV of je in een andere arbeidsongeschiktheidsklasse hoort. Het kan zijn dat je  definitief in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse wordt ingedeeld.
Blijkt uit de definitieve schatting dat je minder dan 25% arbeidsongeschikt bent? Dan wordt je Wajong-uitkering ingetrokken en stopt deze.

Nawerking 5 jaar na beëindiging Owajong

Wajong 2010:

Het recht op een uitkering eindigt bij Wajong 2010 alleen als je geen recht meer hebt op arbeidsondersteuning. Je verliest het recht op arbeidsondersteuning als je na 5 jaar werken minimaal 75% van het maatmanloon verdient. Het maatmanloon is het bedrag dat je zou kunnen verdienen als je niet ziek of gehandicapt was. Meestal is het maatmanloon voor een Wajonger gelijk aan het minimumloon, soms is het hoger. Het recht op arbeidsondersteuning eindigt ook als je 1 jaar lang meer dan 100% van het minimumloon verdient. Je kunt weer een uitkering krijgen als je weer recht krijgt op arbeidsondersteuning. Je krijgt weer recht op arbeidsondersteuning als je binnen 5 jaar nadat dit is geëindigd niet meer in staat bent om meer dan 75% van het maatmanloon te verdienen. Dit moet dan wel komen door dezelfde oorzaak waarvoor je eerder ook recht op arbeidsondersteuning en uitkering had. Komt het door een andere oorzaak? Dan kun je niet terugvallen op je Wajong 2010-uitkering.

(voor bovenstaande geldt dat er geen begeleiding is van een jobcoach).

Rekentool:

Is nauwkeurig, kan een paar cent verschil in zitten.

Zodra men gaat werken, wordt de uitkering op voorschotbasis uitbetaald door de afdeling uitkeren en dan iedere 3 maanden een definitieve afrekening (te veel ontvangen uitkering terugbetalen, te weinig ontvangen uitkering alsnog uitbetaald).

Heeft het UWV banen om werkervaring op te doen?

Nee!

Oriëntering en scholing:

Zijn er cursussen om je te oriënteren op je talenten en mogelijkheden?

Nee, maar wij kunnen wel een Werkfit traject bij een Re-integratiebureau inkopen met de onderdelen:

Versterken werknemersvaardigheden:

Eindresultaat: de klant beschikt over vaardigheden om als goed werknemer te kunnen functioneren.

Verbeteren persoonlijke effectiviteit:

Eindresultaat: de klant is fysiek en psychisch weerbaar en heeft geleerd om met zijn belemmeringen om te gaan, zodat zijn focus gericht is op werk.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen:

Eindresultaat: de klant heeft een realistische kijk op zijn capaciteiten en op de mogelijkheid om werk te vinden in de door hem gewenste beroepsrichting (hetzij als zelfstandig ondernemer).

Als het Werkfit traject met goed resultaat beëindigd is, kan er een Traject Naar Werk volgen welke door het UWV wordt ingekocht bij een Re-integratiebureau.

Beroepskeuzehulp, talentverkenning & ontwikkeling?

CTC Test bij UWV (competentie / interesses / soort werk).

Praktijkassessment (op dit moment een Pilot via een extern bureau).

Onder welke voorwaarde vergoedt het UWV een opleiding?

 • Reguliere opleiding wordt niet vergoed (voorbeeld: BBL / BLL).
 • Er mag geen sprake zijn van opscholing (voorbeeld MBO => HBO).
 • Opleiding mag in beginsel niet meer den € 5000,00 kosten.
 • Opleiding mag maximaal 1 jaar duren (uitzondering tot 2 jaar).
 • Met de opleiding moet men aanzienlijk meer kans hebben op een betaalde baan op de arbeidsmarkt.
 • Door UWV erkende opleider.