Ongekend Haags

Ongekend Haags intro

Ongekend Haags is een community voor & door Hagenaars met psychische bijzonderheden.

Onze missie is: Hagenaars met een psychiatrische achtergrond met elkaar verbinden, om vanuit gezamenlijke kracht op gelijkwaardige en eigen wijze mee te doen in de samenleving.

​Wij creëren een sociaal netwerk via onze website en social media om elkaar te ontmoeten, informeren, steunen en inspireren. Als redactie maken we items om te laten zien wat ons bezig houdt. We horen ook graag van jou! Wat wil jij aan de orde stellen of delen? Praat mee en laat weten wat jij mooi, spannend en belangrijk vindt!

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar info@haagssteunsysteem.nl​​​​​.

Componence Asset List

12 juli 2022

Themamiddag+inclusief+vrijwilligerswerk+1+klein.jpg
Op donderdag 23 juni vond de Themamiddag Inclusief Vrijwilligerswerk plaats. Onze vrijwilliger Edwin was erbij en probeerde, ook voor zichzelf, erachter te komen wat 'inclusief vrijwilligerswerk' betekent. Valt zijn werk als vrijwilliger voor het haags Steunsysteem als inclusief te zien?

Op de themamiddag waren er bijdragen van 5 organisaties, om het thema inclusie in vrijwilligerswerk toe te lichten en te laten zien hoe dit in de praktijk werkt.

Singer-songwriter Ramon verzorgde de muziek tijdens de themamiddag

Movisie kwam als eerste aan bod. Movisie is het landelijk centrum voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Onderzoekers Jolinde Dermaux en Evelien Damhuis legden in hun presentatie uit dat inclusiviteit in vrijwilligerswerk gaat om het erkennen en het waarderen van verschillen tussen de vrijwilligers. In Movisie's woorden: 'het gaat om erkenning van kennis, talent, inzet en bijdrage. In een inclusieve (werk)omgeving worden de verschillende perspectieven van mensen gewaardeerd en serieus genomen. Hierdoor wordt het mogelijk de vrijwillige energie van mensen met verschillende kenmerken effectief in te zetten.'
De indeling is op basis van de zes B’s voor het vinden en binden van vrijwilligers: 1. Beschrijven; 2. Binnenhalen; 3. Begeleiden; 4. Basisvoorwaarden; 5. Belonen; 6. Beëindigen. In iedere ‘B’ staan tips en voorbeelden beschreven waar je op kunt letten als je aan de slag wilt met inclusie voor het vinden en binden van vrijwilligers. De Inspiratiewaaier kan gedownload worden op de website van Movisie: https://www.movisie.nl/publicatie/inspiratiewaaier-inclusiever-vrijwilligerswerk

PEP is de Haagse organisatie die vrijwilligers en organisaties matcht. De presentatie van PEP had als kern het bemiddelen en begeleiden van 'kwetsbare vrijwilligers'. Zij gaven ook tips om vrijwilligers waarderend te ondersteunen.. Volgens de spreker kunnen beperkingen meestal niet weggenomen worden. De kracht zit in de focus op talent en niet op beperking.

Het Haags Steunsysteem liet vervolgens in een filmpje een aantal vrijwilligers aan het woord. Zij vertelden wat hen inspireert bij het werken voor het HSS en voor het uitgaansevenement Chillen in de Steeg.

Medewerkers van het Wooncentrum voor Ouderen van Parnassia legden samen met een vrijwilliger  uit wat de extra waarde is van vrijwilligers in een zorgorganisatie. Vooral voor bewoners: het verzorgend personeel heeft meestal niet veel tijd voor hen, maar de diverse vrijwilligers kunnen en nemen wel de tijd. Vrijwilligers zorgen voor variatie in de activiteiten, zoals wandelen of het voeren van uitgebreide gesprekken.  Er ontstaat vaak een goede band tussen een vrijwilliger en een bewoner.

Kompassie ondersteunt in Den Haag mensen met Psychische problemen bij het tackelen van allerhande praktische problemen, vooral in de omgang met de vele instanties. Zij maken vaak het leven ingewikkeld. Twee psychish kwetsbare vrijwilligers werden geinterviewd over hun werk, over het de problemen waar ze soms tegenaan lopen en over het zelfvertrouwen dat het vrijwilligerswerk hen geeft.
Kompassie kwam met een bruikbare oefening waarover goed nagedacht moet worden: "Ik ben iemand die last heeft van (..) en kan dus heel goed (..)."

Kwetsbare vrijwilligers kunnen soms iets extra's inbrengen: een ander perspectief dat nieuwe mogelijkheden biedt. Het was  grappig dat de vrijwilligers van Kompassie nog met elkaar in discussie gingen over een door henzelf ingebrachte stelling:

"Een psychisch kwetsbare vrijwilliger is niet de ideale vrijwilliger."

Wat denk jij hiervan? Klopt dit of is dit te kort door de bocht?
Deel je eigen inzicht op onze Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/ongekendhaags/