Ongekend Haags

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar redactie@ongekendhaags.nl

Componence Asset List

Ongekend+Haags%2C+GGZ%2CLijnbaan%2C+13-2-2020.jpg

19 februari 2020

Het Haags Steunsysteem organiseerde een bijeenkomst over de Wet Verplichte GGZ op 13 februari.

Donderdag 13 februari vond er een bijeenkomst plaats over de nieuwe Wet Verplichte GGZ. Dit is een wet die verplichte zorg regelt voor het geval iemand 'een gevaar voor zichzelf of anderen' vormt. Er was al een dergelijke wet, BOPZ geheten, deze wordt nu vervangen door de WVGGZ.

 

Binnen de wereld van zorgverleners en in het sociale domein zijn vragen gerezen over de nieuwe wet, dit was al duidelijk te merken aan de Werktafels. Het Haags Steunsysteem heeft daarom een themabijeenkomst georganiseerd. Jan Willem van Druninck en Hans Bogers, patiëntvertrouwenspersonen van de Landelijke Stichting PVP en werkzaam bij Parnassia gaven uitleg over de nieuwe wet en de gevolgen hiervan voor behandelaar en patiënt aan ruim 50 deelnemers. Er werd besproken wat deze wet precies inhoudt en wat we hiervan gaan merken in de praktijk. Wat bleek: veel zaken moeten zich nog in de praktijk uitwijzen. Om het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden wordt er verwezen naar de volgende links:

 

App. WVGGZ-wijzer:

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.dwangwijzer&gl=NL

 

Websites:

https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz

https://www.dwangindezorg.nl/wvggz