Ongekend Haags

Ongekend Haags intro

Ongekend Haags is een community voor & door Hagenaars met psychische bijzonderheden.

Onze missie is: Hagenaars met een psychiatrische achtergrond met elkaar verbinden, om vanuit gezamenlijke kracht op gelijkwaardige en eigen wijze mee te doen in de samenleving.

​Wij creëren een sociaal netwerk via onze website en social media om elkaar te ontmoeten, informeren, steunen en inspireren. Als redactie maken we items om te laten zien wat ons bezig houdt. We horen ook graag van jou! Wat wil jij aan de orde stellen of delen? Praat mee en laat weten wat jij mooi, spannend en belangrijk vindt!

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar redactie@ongekendhaags.nl

Componence Asset List

afb+ruben+1.jpg

19 augustus 2019

Hallo, mijn naam is Ruben en ik ben de nieuwe gastredacteur van Ongekend Haags! Ik ben enthousiast over de kans om jullie via dit platform een blik te kunnen bieden in de mooie ervaringen en mensen die ik meemaak in het herstelproces na een moeilijke periode waarin ik te maken had met psychische en maatschappelijke problemen.

Achterban Werkt!

Dit zal ik vooral doen door te schrijven over mijn ervaringen als bestuurslid en ervaringscoach bij stichting Achterban Werkt!, een stichting die zich bezighoudt met het verbinden, activeren en inspireren van mensen die zich in willen zetten voor mede-wijkbewoners, door vooral ook mensen met een achtergrond in de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang te betrekken bij het organiseren van wijkevenementen en projecten samen met andere buurtbewoners. Zo hebben we bijvoorbeeld een wekelijkse eetclub opgezet en een huiswerkbegeleidingsproject. Ook zijn we net begonnen met een Wijkhuiskamer, waar iedereen langs kan komen voor een prettig gesprek en voor adviezen vanuit de eigen ervaringen van onze coaches op allerlei gebieden. We geloven dat iedereen talent en kennis heeft die veel waard kan zijn voor andere mensen, en hopen die naar de voorgrond te brengen met onze organisatie.

Wat ik in mijn stukjes vooral wil laten zien is hoeveel mooie initiatieven er al zijn in Den Haag en hoeveel talenten er verborgen gaan achter de eerste indrukken die we allemaal misschien hebben over mensen die we niet, of alleen oppervlakkig, kennen. Ook zal ik mijn ervaringen delen over het ontplooien van activiteiten van een vrijwilligersorganisatie als Achterban Werkt, wat de mogelijkheden zijn en de drempels waar we tegenaan lopen. Ik hoop hiermee iedereen aan te moedigen om de wereld tegemoet te treden op basis van je talenten in plaats van je beperkingen