Ongekend Haags

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar redactie@ongekendhaags.nl

Componence Asset List

16 maart 2020

jaaroverzicht+hss+2019.png

Het Haags Steunsysteem (HSS) is een project van de Gemeente Den Haag en samenwerkende partijen vanuit de GGZ. Het HSS bestaat uit een team van professionals in de vorm van coördinatoren, werkzaam in de GGZ en vrijwilligers met ervaring in de GGZ.

In de loop van de jaren is er een groot ondersteunend netwerk van intermediairs uit de zorg en sociale sector opgebouwd. Gezien de samenstelling en diversiteit van betrokkenen in het netwerk vindt er veel uitwisseling plaats van beschikbare ervaring en kennis en zijn de communicatielijnen in de praktijk kort. Samen maken we participatie mogelijk voor mensen met een psychische bijzonderheid.

 

Zie hier de interactieve PDF voor ons jaarverslag.

Wat hebben we bereikt in 2019?

 

Vanaf januari zijn er in totaal 451 vragen gesteld aan de Werktafels. Het is ons gelukt een toeleidingspercentage van 57,4% te behalen door 226 vragen toe te leiden naar aanbod.

 

Van de 451 vragen had 62,9% betrekking op over vier onderwerpen: dagbesteding 21,3%, vrijwilligerswerk 14,6%, informatie voorzieningen 13,7% en een maatje 13,3%.

De vragen zijn naar 60 aanbiedende organisaties toegeleid.

51 partijen hebben vragen aan de Werktafels gesteld, 56 mensen zijn hun vraag komen stellen aan een Werktafel.

31 organisaties hebben zichzelf gepresenteerd aan de Werktafels.

 

Het HSS heeft een sociale kaart per stadsdeel gemaakt vanuit de informatie die aan de Werktafels gedeeld wordt. Er is een start gemaakt om het netwerk per wijk in kaart te brengen.

Er is een sociale kaart gemaakt gericht op ondersteuning voor familie en naasten.

 

30 organisaties zijn bezocht in het kader van kwartiermaken.

25 organisaties zijn voorgelicht over het werk van het HSS in het belang van de doelgroep.

421 mensen hebben deelgenomen aan 6 themabijeenkomsten.

 

In februari heeft wethouder Kavita Parbhudayal Chillen in de Steeg geopend. Gemiddeld hebben 52 mensen per maand deelgenomen aan deze stapavond.

278 mensen volgen de facebook pagina van Ongekend Haags.

 

Het HSS verbindt met ruim 120 organisaties in de regio. De mailinglijst bevat ruim 500 specifieke adressen die maandelijks de notulen en het binnengekomen aanbod ontvangen.

 

19 vrijwilligers met een GGZ-achtergrond zijn betrokken bij het HSS die, naar schatting, voor 80% uit EPA-patiënten bestaat.

 

We willen jullie hartelijk danken voor de samenwerking en hopen deze nog lang voort te zetten zodat we ook in 2020 successen kunnen blijven boeken.

Mocht dit overzicht vragen oproepen dan weten jullie ons te vinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Betty van der Zande,

Matthijske Verseput en

Barbara Cornelissen