Ongekend Haags

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar redactie@ongekendhaags.nl

Componence Asset List

08 mei 2019

regulier-crisiskaart.png

De crisiskaart is volgens Kompassie een waardevol zelf-regie document. Sinds de zomer van 2017 beschikt Kompassie over tien Crisiskaartconsulenten die adviseren bij het opstellen van een crisiskaart. Eén van die consulenten is Jolanda Dijkstra, die zelf ook houder is van een crisiskaart. Ongekend Haags gaat met haar in gesprek…

Waarom heb je een crisiskaart opgesteld?

Ik heb in het verleden regelmatig crises gehad. De laatste keer kwam ik op het politiebureau terecht, dat was onnodig. Als ik een crisiskaart had gehad had mijn omgeving geweten wat ze hadden moeten doen en dan was het niet zo uit de hand gelopen. Als ik een crisiskaart had gehad was het duidelijk geweest wat er gedaan moest worden, wie er gebeld moest worden en waar mijn medicijnen liggen. Dan had men actie kunnen ondernemen en waren dingen niet uit de hand gelopen.

Wat zijn je ervaringen met de crisiskaart?

Het is een rustgevend gevoel dat ik hem heb. Als er wat gebeurt weten mensen bijvoorbeeld dat mijn hondje moet worden uitgelaten. Mijn omgeving weet wat ze moeten doen.

Zou je het anderen ook aanraden om een crisiskaart op te stellen?

Een crisiskaart is niet voor iedere GGZ-cliënt geschikt. Maar mensen die regelmatig met een crisis te maken hebben, zoals een psychose of een Manie, kunnen heel gebaat zijn bij een crisiskaart omdat ze op die manier de regie in eigen hand kunnen houden. De crisiskaart is in eerste instantie in het leven geroepen voor mensen met een psychose, maar er kunnen zich ook andere vormen van crises voordoen. Verwarde personen hebben baat bij een crisiskaart zodat de omgeving weet wat er gedaan moet worden.

Wat gebeurt er als mensen contact opnemen met Kompassie voor het opstellen van een crisiskaart?

In eerste instantie gaan we een afspraak met ze maken om een intake te doen. Als we het er samen over eens zijn dat de crisiskaart een geschikt instrument is voor de betreffende persoon, dan stellen we een crisisplan op. En op basis van het crisisplan een crisiskaar. Aan het opstellen van een crisiskaart zijn geen kosten verbonden.

Hoe weet de omgeving van een crisiskaarthouder dat hij/zij een crisiskaart op zak heeft?

Dat is aan de buitenkant natuurlijk niet te zien. Er bestaan wel blauwe polsbandjes, maar mensen lopen er liever niet mee te koop dat ze een crisiskaart hebben. Ik bewaar mijn crisiskaart bij mijn ID-kaart, dus als ik zelf niet meer in staat ben om te handelen dan hoop ik dat mensen gaan zoeken naar mijn ID-kaart en dan ook mijn crisiskaart vinden. Mijn omgeving, zoals mijn partner en mijn familie weten dat ik een crisiskaart heb en dat is voldoende.

Mensen die meer willen weten over de crisiskaart kunnen kijken op www.kompassie.nl

Door André en Annebeth