Ongekend Haags

Mail sturen (alleen op ongekend haags pagina)

Wil je reageren op onze artikelen dan kun je een mail sturen naar redactie@ongekendhaags.nl

Componence Asset List

27 juli 2020

Ambassadeurs+Activering+%28Groot%29+250x250+%285%29.jpg

“Wij zijn cliënten die cliënten helpen”

Op het lommerrijke terrein van Parnassia aan de Monsterseweg vergadert de Ambassade van de Activering. Vorig jaar is de Ambassade in nieuwe vorm opgericht om cliënten te ondersteunen en te begeleiden naar activiteiten van Reakt en om deze activiteiten te promoten. De Ambassade van activering bestaat uit zeven ambassadeurs en een coördinator, Nicole den Dulk. Ongekend Haags spreekt met Nicole en de ambassadeurs Raju Chhatta en Theo van Veen.

“Reakt biedt werktrajecten (deelnemerswerk), creatieve bezigheden, een inloop en sport. Wij zijn vertegenwoordigers die bekend maken wat voor activiteiten er zijn, onder andere op de Platinaweg”, vertelt Theo. “We gaan uit van de wensen van de cliënt. Wil die bijvoorbeeld koken, schilderen, op een andere manier creatief bezig zijn, of iets met muziek, dan bemiddelen wij ze er naar toe. Heeft de cliënt drempelvrees dan gaan we de eerste keer mee.”

De Ambassade van Activering werkt voor mensen die opgenomen zijn bij Parnassia maar ook voor mensen daarbuiten met een GGZ-indicatie. “Als mensen opgenomen zijn hebben ze automatisch toegang tot Reakt. Anders loopt het via de WMO”, aldus Nicole.

De ambassadeurs zijn goed op de hoogte van het activiteitenaanbod van Reakt..Ze komen vaak naar de afdelingen op de Monsterseweg en Albardastraat (terreinen van Parnassia) om daar cliënten te informeren en stimuleren. Actief bezig zijn heeft invloed op iemands herstel.

En de ambassadeurs vinden hun werk leuk. “Het werk als ambassadeur geeft voldoening”, vertelt Raju, “Je ontmoet lotgenoten en leert elke dag van elkaar.” Theo voegt toe: “Als ik dan toch iets te doen moet hebben, wil ik mensen graag helpen. Mensen blij maken met mijn informatie.”

De Ambassade van Activering zoekt nog meer ambassadeurs. Heb je interesse, of wil je ook bemiddeld worden naar de activiteiten van Reakt, neem dan contact op met Nicole den Dulk via 06-83286067 of via n.dulk@reakt.nl