Activiteiten

Maatjes

Hieronder vind je verschillende mogelijkheden voor maatjes in Den Haag.

Buddy Netwerk

T  070 364 95 00
W http://www.buddynetwerk.nl
Werkgebied: Delft, 's-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer

Best Buddies Nederland

Mw.  M.M. van der Graaf
T  018 789 85 01
E info@bestbuddies.nl
W http://www.bestbuddies.nl
Doelgroep: Verstandelijk gehandicapten

Gilde Den Haag, taalmaatjes

T  070 448 00 44
koolepr@gmail.com
http://www.gildedenhaag.nl

Soort project: Maatjes
Werkgebied: 's-Gravenhage
Leeftijd: Volwassenen
Interesse: Nederlandse taal
Doelgroep: Allochtonen & vluchtelingen

Bij Gilde Den Haag stellen vrijwilligers graag hun tijd beschikbaar om als taalcoach geregeld Nederlands te spreken met een anderstalige.

Humanitas Haagland, Tandem Maatjesproject

Carolien Balt,
Laan 20, 2512 GN Den Haag Tel 070 358 42 84
M 06-20 50 01 03 of
E c.balt@humanitas.nl

We komen graag met jou in gesprek. haagland@humanitas.nl
www.humanitashaagland.nl

Wil je graag een maatje om samen mee op stap te gaan? Maar lukt het niet om contacten te leggen, of weet je niet goed hoe? Onze maatjesprojecten zijn speciaal toegespitst op jouw behoeften, ongeacht je achtergrond.

Project Vivaldi, Ozanam Den Haag

projectleider Joost Davidse
Westeinde 101a
2512 GW Den Haag
M  06 13 48 93 19
E info@projectvivaldi.nl

We brengen vrijwilligers in contact met mensen tussen de 20 en 65 jaar die zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben en in Den Haag of omgeving wonen.

Stek - voor stad en kerk: Over de drempel en Budgetmaatjes

Dhr.  J. Grotendorst
T  070 318 16 16
jgrotendorst@stekdenhaag.nl
W http://www.stekdenhaag.nl

Het project Over de Drempel ondersteunt door inzet van vrijwilligers vereenzaamde mensen in ernstig vervuilde woningen om hun leefsituatie te verbeteren.

Budgetmaatjes070 ondersteunt inwoners van Den Haag die om welke reden ook in de schulden zijn geraakt en daar uit willen komen.

Taal aan Zee, taalmaatjes

Mw. E.N. van Oord
T 070 345 60 05
e.vanoord@taalaanzee.nl
W http://www.taalaanzee.nl

Werkgebied: 's-Gravenhage
Leeftijd: Volwassenen

We zijn er allereerst voor (geïsoleerde) anderstalige vrouwen, vluchtelingen en asielzoekers. Zij kunnen deelnemen aan de lessen, zodat zij zich beter zelf kunnen redden en mee kunnen doen in de samenleving.

Talentcoach Den Haag

Liesbeth Groen-Gitz
E liesbeth@talentcoach.nl
M 06 2227 2009
W http://www.talentcoach.nl/over-talentcoach/coaching-den-haag/

Moet je rondkomen van een sociaal minimum en wil je graag je leven weer op de rit krijgen met behulp van een persoonlijke coach? Meld je dan bij ons aan en werk samen met een talentcoach aan je toekomstplan.

Vitalismaatjes

E    info@vitalismaatjes.nl
W   www.vitalisdenhaag.nl

Een volwassene wordt aan een kind tussen 5-18 jaar oud gekoppeld!!

Vriendendienst Den Haag

Esther van der Leur
Platinaweg 20,
25544EZ Den Haag
T 088 35 77 840
M 06 104 73 654
e.vanderleur@parnassiagroep.nl
http://www.reaktvriendendienst.nl

Doelgroep: Psychiatrie

Vriendendienst koppelt deelnemers aan een vrijwilliger. Een maatje die samen met de deelnemer ‘leuke dingen’ onderneemt en de deelnemer ondersteunt om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer.

Vriendendienst Haagrand

Mw.  A.I. Pronk
Albertus de Oudelaan 2,
2273CW Voorburg
T 070 369 41 63
M 06 41 59 46 08
E vriendendiensthaagrand@reaktgroep.nl

http://reaktvriendendienst.nl

Werkgebied: Leidschendam-Voorburg, Rijswijk

*NB:  Kijk voor een totaal en actueel overzicht van maatjesprojecten  op:  www.platformzorgvrijwilligers.nl